DE AMBASSADEUR VAN HET GOEDE DOEL

DE AMBASSADEUR VAN HET GOEDE DOEL

Hallo allemaal, welkom op mijn pagina bij het:

IK ZAL MIJ EVEN AAN JULLIE VOORSTELLEN:

TIJL UILENSPIEGEL IS DE NAAM

AMBASSADEUR VAN HET CIRCUS PARADOX

ZOALS VELEN VAN JULLIE NOG NIET WETEN, IK BEN EEN MYHTE UIT EEN VER VERLEDEN. EEN IEDER DIE MIJN BIOGRAFIE HEEFT GELEZEN, WEET DAT IK EEN DOLDWAZE KOMISCHE PERSOON BEN, WELKE GEEN GRAP OF GROL UIT DE WEG GAAT.

IK GA OOK GEEN DISCUSSIES UIT DE WEG MET EVENTUELE TEGENSTANDERS VAN MIJN OVERTUIGING DAT ONRECHT EN MISBRUIK NIET IN ONZE SAMENLEVING THUISHOREN, DIT DOE IK DOOR HEN EEN ( ULIEDEN ) SPIEGEL VOOR TE HOUDEN MET EEN DOOR MIJ GEPLAATSTE VOORSTELLING ERIN, OPDAT ZIJ HUN WARE EGO KUNNEN ONTDEKKEN.

DOOR DEZE OVERTUIGING PROBEER IK ER AL EEUWENLANG ALLE SOORTEN VAN VOORDEEL UIT TE HALEN VOOR DE MINDER BEDEELDE PERSONEN EN PARTIJEN IN ONZE SAMENLEVING WAARONDER MIJN EIGEN EGO EN ALTER EGO (S).

MIJN AUTOBIOGRAFIE, IS IN VELE BOEKEN EN TALEN EN IN HONDERDEN UITGAVES BESCHREVEN DUS, ALS JE BENT GEINTERESSEERD NEEM ER DE TIJD VOOR OM HET TE LEZEN, JE ZAL ER EEN ANDERE KIJK OP DE WERELD VAN KRIJGEN.

IK STRIJD EN VECHT AL SINDS 1867 MET HEEL MIJN VERMETELE VERMOGEN TEGEN DE NIETSONTZIENDE LANDSREGEERDERS OF BESTUURDERS VAN MIJN VADERLAND EN DE BUURLANDEN EROM HEEN, DIE ZONDER MEDEDOGEN OF GENADE VOOR HUN MEDEMENS LETTERLIJK OVER LIJKEN GINGEN OM GELD, MACHT EN ROEM TE VERGAREN WAT ZIJ VERKREGEN DOOR DE ERGSTE MISDADEN TE PLEGEN DIE JE JE MAAR KUNT BEDENKEN.

MIJN VERZET TEGEN DEZE MISDADEN WELKE MET KEIZER KAREL EN DE GEKKE KONING FILIPS II IS BEGONNEN ZAL WAARSCHIJNLIJK WEL EEUWIG GAAN DUREN. HET BOEK IN ALLE VORMEN EN UITGAVEN IS EEN WAAR HELDENDICHT IN PROZA.

MIJN BIOGRAFIE

DE LEGENDE EN DE HELDHAFTIGE VROOLIJKE EN ROEMRIJKE DADEN VAN

UILENSPIEGEL

EN LAMME GOEDZAK IN VLAANDERENLAND EN ELDERS

IS TE LEZEN IN DIT MEESTERWERK WELKE DESTIJDS IS GESCHREVEN DOOR MIJN GEESTESVADER: CHARLES DE COSTER *1827 – + 1879

JE KAN DIT BOEK RUSTIG VERGELIJKEN MET HET 16e EEUWSE TREURSPEL/TRAGEDIE OF LIEVER HET EPOS: ” FAUST ” VAN DE DUITSE SCHRIJVER J. W. GOETHE *1749 – +1832

HET BELEID EN REGEREN VAN DEZE ZOGENAAMDE LANDVORSTEN EN BESTUURDERS, WAREN VAN EEN ORDE WELKE ZICH BEDIENDE VAN PRAKTIJKEN DIE BEHOEFTIGEN EN ARMEN ONDER DE BEVOLKING NOG VERDER IN DE AFGROND VAN ARMOEDE EN MARTELINGEN, ONDERDRUKKINGEN, AFPERSINGEN EN GEESTELIJKE GENIEPIGHEID EN ELLENDE BRACHTTEN.

DEZE VERSCHRIKKINGEN DUURDEN AL JAREN VOORT, EN WERDEN DOOR DE AANHANGERS ERVAN, DE ZOGENAAMDE INQUISITIE EN HUN AANHANG MET GROOT LEEDVERMAAK EN SARCASME UITGEVOERD ZONDER DAT ZIJ HIER DOOR WIE DAN OOK TER VERANTWOORDING WERDEN GEROEPEN.

DOOR DEZE WANDADEN, ZIJN HONDERDUIZENDEN MENSEN VAN ALLERELEI KOMAF, GEMARTELD EN GEGESELD EN TER DOOD VEROORDEELD MET DE MEEST KRANKZINNIGE UITSPRAKEN VAN DE DESTIJDS DOOR DEZE VORSTEN EN BESTUURDERS AANGEWEZEN PERSONEN.

OF BETER GEZEGD BEULEN.

TOT ZOVER MIJN INLEIDING, MAAR WAT DOE IK IN HET CIRCUS PARADOX

IK VECHT NOG STEEDS TEGEN DEZE PRAKTIJKEN IN DE SAMENLEVING MET MIJN WIJZE VRIEND:

DE UIL VAN HET CIRCUS PARADOX, LUISTEREND NAAR DE VERMETELE NAAM:


BUBULUS BUBB

SAMEN TREKKEN WIJ TEN STRIJDE TEGEN ARMOEDE EN ONRECHT IN ONZE HUIDIGE SAMENLEVING, DIE VOOR SOMMIGEN TE ZWAAR IS OM HIERIN NORMAAL TE KUNNEN FUNCTIONEREN.

VAN HET

KRIJGEN WIJ DE TOEZEGGING

DAT:

JAARLIJKS NA EEN SPELVARIANT EEN GEDEELTE VAN DE SPELOPBRENGST WORDT GESCHONKEN AAN EEN GOED MAATSCHAPPELIJK DOEL, OM HIERMEE BIJ BEPAALDE GROEPEN IN ONZE SAMENLEVING EEN BEETJE ZONNESCHIJN IN HUN SOMS NETELIGE OF ONWAARDIGE SITUATIE TE BRENGEN.

DOOR DONATIES UIT HET CIRCUS PARADOX, DIE ONSTAAN ALS GEVOLG VAN HET MEESPELEN DOOR DE SPELERS IN DE DIVERSE SPELVARIANTEN, ZULLEN WIJ GAAN PROBEREN DEZE WOORDEN KRACHT BIJ TE ZETTEN.

DEZE GROEPEN IN ONZE SAMENLEVING KUNNEN ZEER UITEENLOPEN, MAAR WE HEBBEN WE HET MET NAME VOORAL OVER DE VELE KIDS DIE NOOIT IETS KRIJGEN VOOR BIJVOORBEELD: HUN VERJAARDAG OF DOOR SINTERKLAAS OF DE KERSTMAN ZIJN VERGETEN, OF ZELFS DOOR HUN OUDERS ZIJN VERLATEN, OF HET ORGANISEREN VAN EEN LEUKE DAGREIS OF SPORTMIDDAG, ANIMATIEDAGEN, KINDERDISCO, NOEM HET MAAR OP.

OOK KAN HET ZO ZIJN DAT ER EEN DOEL WORDT AANGEWEZEN DOOR DE AANDEELHOUDERS VAN HET CIRCUS PARADOX, DIE DOOR SOMMIGE GOEDE DOELEN VERGETEN WORDT.

IK VRAAG JULLIE DAAROM DE PAGINA HIERONDER AAN TE KLIKKEN, ZODAT JE ALLES TE WETEN KOMT OVER DE BEOOGDE GOEDE DOELEN.

HET GOEDE DOEL VAN TIJL

IK HOOP DAT IK MET MIJN VERHAAL HEB KUNNEN VERTELLEN AAN JULLIE, WAT DE BEOOGDE DOELSTELLINGEN VAN MIJZELF EN HET CIRCUS PARADOX OMVATTEN.

HOMEPAGE

COPYRIGHT CIRCUS PARADOX 2021